REKLAMA

Będą wywłaszczać i wysiedlać?

Państwowe Przedsiębiorstwo Wody Polskie chce budować zbiorniki, żeby w razie powodzi zalać teren nad Sarnami w kierunku Włodowic i całą Ścinawkę Górną. Nie obejdzie się bez wywłaszczeń i wysiedleń ludności. Taka informacja krąży wśród mieszkańców gminy Radków.

Wody Polskie przygotowały komunikat, który ma uspokoić ludzi. Ale burmistrz Jan Bednarczyk mówi wprost: będzie tama powyżej Zamku Sarny.
W dolinie Ścinawki i jej bezpośrednich dopływach mogą powstać nowe zbiorniki przeciwpowodziowe: w Ścinawce Górnej na rzece Ścinawka i w Sarnach na potoku Włodzica. Od kilku dni mieszkańcy wsi zastanawiają się, czy również ich majątek zostanie wywłaszczony, a oni sami zostaną wysiedleni. W razie powodzi na wyspie na jeziorze ostałby się jedynie Zamek Sarny. Mieszkańców niepokoi też ewentualna ingerencja w przyrodę, bo wraz z realizacją inwestycji wycięty miałby zostać pomnik przyrody w Sarnach. Znajduje się on bowiem na obszarze, na którym planowana jest budowa zapory. Ewentualna realizacja inwestycji wiązać się będzie też z wycinką drzew oraz zniszczeniem ok. 450 m odcinka Włodzicy, która na tym odcinku przedstawia stosunkowo dużą wartość przyrodniczą (naturalny charakter koryta, wysokie pokrycie drzewami i krzewami). Zniszczony zostanie także fragment cennego przypałacowego drzewostanu oraz łąki i ziołorośla na lewym brzegu Włodzicy. Koryto rzeki ma być przeniesione, a tama ma powstać na skraju parku.
Na razie powoli?
Wody Polskie twierdzą, że to dopiero koncepcja przedstawiana w wielu wariantach. Jak powiedziała nam Anna Tarka z wrocławskiej siedziby państwowego przedsiębiorstwa Wody Polskie nic nie zostało jeszcze zatwierdzone, ani potwierdzone. Nie jest też powiedziane, że zbiorniki powstaną w tych właśnie miejscach, a wieści krążące po gminie to zwykła dezinformacja.
Włodzica już pewna
- Jest szeroki program regulacji rzeki Ścinawki i jest przeznaczone na to w Banku Światowym ok. pół miliarda złotych. To jest odcinek na terenie Mieroszowa, a później od Tłumaczowa do Kłodzka. Ma powstać 9 zbiorników suchych retencyjnych i są różne propozycje - przyznaje Jan Bednarczyk. - Są propozycje Tłumaczów, Włodzica w Sarnach, Ścinawka Dolna pod drogą na Kamieniec, fragment Ścinawki Gr. w górnym biegu - wymienia burmistrz. Najprawdopodobniej jednak, jak mówi burmistrz, będzie budowany zbiornik suchy retencyjny na Włodzicy w rejonie Zamku Sarny. - Popieram bardzo ten pomysł, bo nam Włodzica dostarcza 30% wody do Ścinawki i nas topi. A jeszcze Nowa Ruda przyspieszyła spływ rzeki, bo wycembrowała swoje koryta itd. I to jest pewna sprawa - przyznaje burmistrz. Niepewny jest zbiornik w Ścinawce Dolnej pod Kamienicą. Niewielkie są też szanse na zbiornik w Tłumaczowie, pod drogą wojewódzką.
Wody Polskie wydały komunikat
W którym zaprzeczają doniesieniom. Jak zapowiada Anna Tarka, w związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami, w dniach 6-10 maja będą organizowane spotkania z mieszkańcami. Szczegółowe harmonogramy spotkań Wody Polskie przedstawią w najbliższych dniach.
Treść wydanego komunikatu:

Szanowni Państwo

W mediach społecznościowych rozpowszechniane są informacje o rzekomych lokalizacjach zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej. Udostępniono również niewiadomego autorstwa mapkę okolic Ścinawki Górnej w woj. dolnośląskim, sugerującą lokalizację budowli hydrotechnicznych. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że jest jedynym podmiotem nadzorującym gospodarkę wodną, w tym planowanie i realizację inwestycji hydrotechnicznych na polskich rzekach.

Wszystkie budowy muszą być zatwierdzone przez PGW Wody Polskie, po spełnieniu szczegółowych uwarunkowań prawnych, proceduralnych i środowiskowych. Elementem koniecznym do realizacji inwestycji są zawsze szerokie konsultacje społeczne.
Obecnie PGW Wody Polskie prowadzą w Kotlinie Kłodzkiej budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które w znacznym stopniu ograniczą zagrożenia dla mieszkańców i turystów Kotliny Kłodzkiej. Zbiorniki budowane są w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka, w Roztokach Bystrzyckich na rzece Goworówka, w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Zakończenie zaplanowano w 2022 roku.
Konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji. Na zlecenie PGW WP powstało opracowanie hydrologicznych uwarunkowań dla potencjalnych lokalizacji pt: „Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”. Dokument analizujący stosunki wodne przedstawia wiele wariantów zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej. Jest to materiał wstępny i będzie podlegał dalszym opracowaniom naukowym. Istotnym elementem prac koncepcyjnych będą konsultacje z mieszkańcami.
Nie ma zgody na propagowanie niepotwierdzonych przez administratora gospodarki wodnej informacji związanych z analizą zasadności budowy ewentualnych kolejnych obiektów hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej, w tym zwłaszcza rozpowszechniania informacji dotyczących wysiedleń i całkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Kłodzkiej.

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (9): Będą wywłaszczać i wysiedlać?

Obrazek użytkownika Marian
 • Marian
 • 27-04-2019

Dlaczego burmistrz Radkowa nie informował mieszkańców? Prace nad koncepcja zbiornika trwają już 2 lata.
Obrazek użytkownika WW
 • WW
 • 27-04-2019

Ciemny lud wierzy ze Bednarczyk jest świetnym burmistrzem a on w Tlumaczowie pozwala na kamieniołomy w Scinawce Dolnej na wysypisko śmieci w Scinawce Górnej na wysiedlenie wsi. Kto następny? Czy myśli ze jak długo nie pożyje to trzeba zatruć życie swoim mieszkańcom!
Obrazek użytkownika Ze Scinawki G.
 • Ze Scinawki G.
 • 28-04-2019

Burmistrz Bednarczyk już wcześniej wiedział o koncepcji likwidacji i wysiedleń Scinawki Górnej a nie poinformował o tym mieszkańców.
Obrazek użytkownika Ze Scinawki G.
 • Ze Scinawki G.
 • 28-04-2019

Burmistrz Bednarczyk już wcześniej wiedział o koncepcji likwidacji i wysiedleń Scinawki Górnej a nie poinformował o tym mieszkańców.
Obrazek użytkownika Smiech na sali
 • Smiech na sali
 • 29-04-2019

Burmistrz Bednarczyk z racji wieku już chyba niewiele wie. Na strony sołectw już w lutym mu się włamali a on nie reaguje. Chyba myli internet z internatem. Strony sołectw http://www.radkowskiewioski.pl/
Obrazek użytkownika Jan Bednarczyk
 • Jan Bednarczyk
 • 30-04-2019

Dzień dobry, z żalem stwierdzam, że Redakcja Gazety Noworudzkiej wspiera szerzenie "mowy nienawiści". Poniżej zamieszczam oficjalną odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od PGW Wody Polskie na zapytanie skierowane po publikacji w internecie informacji o planach budowy zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Radków. A osobie podpisującej się jako "śmiech na sali" proponuję odwiedzić właściwą stronę sołectw gminy Radków - warto sprawdzić informacje zanim opublikuje się je w internacie.... czy internecie.... Szkoda, że na podstawie nicka ciężko jest ocenić wiek, proponuję jednak tej osobie wrócić do człowieczeństwa i zacząć posługiwać się imieniem i nazwiskiem, ponieważ ludzie bez imion nie mają twarzy. Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków Oficjalne stanowisko Wód Polskich: Szanowni Państwo! Informujemy, że powyższe informacje są nieprawdziwe. Dodatkowo zamieszczona mapa nie pochodzi z zasobów PGW Wody Polskie. Obecnie PGW Wody Polskie prowadzą w Kotlinie Kłodzkiej budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które w znacznym stopniu ograniczą zagrożenia dla mieszkańców i turystów. Prace zakończone zostaną w 2022 r. Konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji. Na zlecenie PGW WP powstało opracowanie hydrologicznych uwarunkowań dla potencjalnych lokalizacji pt: „Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”. Jest to materiał wstępny i będzie podlegał dalszym opracowaniom naukowym. Istotnym elementem prac koncepcyjnych będą konsultacje z mieszkańcami. Nie ma żadnych planów „wysiedleń i całkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Kłodzkiej”!Dzień dobry, z żalem stwierdzam, że Redakcja Gazety Noworudzkiej wspiera szerzenie "mowy nienawiści". Poniżej zamieszczam oficjalną odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od PGW Wody Polskie na zapytanie skierowane po publikacji w internecie informacji o planach budowy zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Radków. A osobie podpisującej się jako "śmiech na sali" proponuję odwiedzić właściwą stronę sołectw gminy Radków - warto sprawdzić informacje zanim opublikuje się je w internacie.... czy internecie.... Szkoda, że na podstawie nicka ciężko jest ocenić wiek, proponuję jednak tej osobie wrócić do człowieczeństwa i zacząć posługiwać się imieniem i nazwiskiem, ponieważ ludzie bez imion nie mają twarzy. Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków Oficjalne stanowisko Wód Polskich: Szanowni Państwo! Informujemy, że powyższe informacje są nieprawdziwe. Dodatkowo zamieszczona mapa nie pochodzi z zasobów PGW Wody Polskie. Obecnie PGW Wody Polskie prowadzą w Kotlinie Kłodzkiej budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które w znacznym stopniu ograniczą zagrożenia dla mieszkańców i turystów. Prace zakończone zostaną w 2022 r. Konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji. Na zlecenie PGW WP powstało opracowanie hydrologicznych uwarunkowań dla potencjalnych lokalizacji pt: „Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”. Jest to materiał wstępny i będzie podlegał dalszym opracowaniom naukowym. Istotnym elementem prac koncepcyjnych będą konsultacje z mieszkańcami. Nie ma żadnych planów „wysiedleń i całkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Kłodzkiej”!
Obrazek użytkownika Smiech na sali
 • Smiech na sali
 • 30-04-2019

Z pokorą przepraszam Pana Burmistrza Bednarczyka. Proszę spojrzeć na swoją stronę w BIP i adres www sołectwa http://radkowklodzki.biuletyn.net/?bip=1&cid=270 "warto sprawdzić informacje zanim opublikuje się je w internacie.... czy internecie...." Dziękuję za przedstawienie oficjalnego stanowiska Wód Polskich. Dziękować Bogu że jest Pan taki wierzący i wierzy temu co urzędnik napisze. A jakie jest Pana stanowisko w sprawie gotowej koncepcji budowy zbiornika w Ścinawce Górnej?
Obrazek użytkownika Andrzej@thiel.pl
 • Andrzej@thiel.pl
 • 30-04-2019

Panie Burmistrzu, wiadomo, że decyzje co do ewentualnej budowy będą podejmowane bez Pana udziału i ma Pan niewielki wpływ na to. Faktem jest, że jest opracowana koncepcja budowy suchego zbiornika w Ścinawce Górnej przez firmę Sweco na zlecenie Wód Polskich z grudnia 2019. Jest mapa kolizji w budowie czyli budowli do wyburzenia. W innych zagrożonych budową zbiorników gminach powiatu mieszkańcy angażują się wyrażając swój sprzeciw. Wczoraj takie uchwały podjęły zebrania wiejskie w Radochowie i Starej Morawie. Cztery zbiorniki są już budowane. Czy nie trzeba na wszelki wypadek zapytać mieszkańców czy chcą tego suchego zbiornika i przesiedleń? Jeśli za publiczne pieniądze powstała taka koncepcja to chyba warto o tym rozmawiać a nie udawać że pomysłu nie ma i podpierać się wymijającym oświadczeniem Wód Polskich. Oni wprost zabraniają o tym rozmawiać i pisać.
Obrazek użytkownika Jan Bednarczyk
 • Jan Bednarczyk
 • 30-04-2019

Zebranie w sprawie budowy zbiorników planowane jest na dzień 8.05.2019 r. w Ścinawce Górnej w sali wiejskiej w Sarnach, na którym powinniśmy omówić wszystkie za i przeciw, w miejsce popisów indywidualnych w internecie. Panu A. Thiel dziękuję za cenne uwagi. Moje stanowisko prezentowane od zawsze brzmi: jestem przeciwny budowie zbiorników retencyjnych na rzece Ścinawka od Tłumaczowa do Gorzuchowa włącznie, czego dowodem jest wycofanie z projektu przedłożonego gminie przed około ośmiu laty przez RZGW, budowy zbiornika Ścinawka Górna - Tłumaczów. Takiego stanowiska będę bronił, mimo że kilkakrotnie doświadczyłem osobiście skutków powodzi na rzecze Ścinawka. Jestem zwolennikiem, i o to będę zabiegał, budowy zbiornika retencyjnego na rzece Włodzica z tamą powyżej zamku Sarny, co wedle mojej wiedzy w znacznym stopniu zmniejszy ilość wód powodziowych zatapiających Ścinawkę Górną, Średnią i Dolną. Na tym dyskusję w internecie kończę, ponieważ internet nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Zapraszam na rozmowy w moim biurze oraz na zebranie w dniu 8.05.2019 r. o godzinie 16.00. Dziękując za udział w dyskusji, Jan Bednarczyk.

fot. internet

Szczególnie potrzebne są grupy: O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-

Tylko u nas poznasz najważniejsze informacje o tym, co z koronawirusem dzieje się na naszym terenie. Stale aktualizowany artykuł na nowaruda24.pl
Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×