REKLAMA

Punkt nieodpłatnych porad prawnych

Sprawdź punkty z darmową pomocą prawną w powiecie kłodzkim w 2017 r.

I. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej osobą uprawnioną, która spełnia jedną z poniższych przesłanek:

 

1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Osoba uprawniona, o której mowa przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

2. Posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

3. Uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

4. Posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

 

5. Nie ukończyły 26 lat.

 

6. Ukończyły 65 lat.

 

7. W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w  punkcie IV.

 

Oświadczenia, o których mowa  powyżej  osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

8. Kobiety w ciąży.

 

II.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:

 

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

 

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 

• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

• nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w punkcie 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

 

 III. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:

 

• spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 

• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 

• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

IV. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 

Punkcie I.1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

W Punkcie I. 2 -  wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 

W Punkcie I. 3  - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 

W Punkcie I.4  - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 

W Punkcie I. 5 i 6  - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 

W Punkcie I.7  - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

 

W Punkcie I.8  - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (2): Punkt nieodpłatnych porad prawnych

Obrazek użytkownika Logika
  • Logika
  • 23-02-2017

Jeżeli starostwo korzysta z tych porad, to raczej należało by ich unikać, bo walą takie babole, że potem im się od wojewody zbiera i od sądów.
Obrazek użytkownika Franek
  • Franek
  • 23-02-2017

Starostwo korzysta z tego, w polarku.

foto: użyczone

Gehenna trwa od kilku lat, a sąsiedzi codziennie zastanawiają się, czy nie wylecą w powietrze. Jak mówią - nie radzą już sobie z tym problemem.

27 października Nową Rudę odwiedzi jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów – Kabaret Młodych Panów. Specjalnie dla naszych czytelników, Panowie odkrywają cząstkę siebie i zdradzają, czym nas już niedługo zaskoczą.

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×