Reklama

Powiat Kłodzki. Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Fot. Pixabay

Powiat Kłodzki. Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim  - Zdjęcie główne

Można oddać tylko jeden głos na jedno zadanie. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną. | foto Fot. Pixabay

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Na liście znalazły się 22 projekty, na które głosować może każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który ukończył 18 rok życia. Na jakie projekty możemy oddać głos?

Powiat Kłodzki. Od wtorku, 2 listopada można oddać głos na wybrany projekt w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kłodzkiego 2022 r. Na liście znalazły się 22 projekty, na które głosować może każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który ukończył 18 rok życia. Można oddać tylko jeden głos na jedno zadanie. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną.

Na co możesz oddać swój głos?

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowie - Bezpieczny strażak - Zakup hełmów, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej oraz czujnika wielogazowego w celu zapewnienia ochrony druhów podczas działań ratowniczych.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Woliborzu - Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków OSP Wolibórz poprzez zakup zestawu do utrzymania czystości umundurowania bojowego - Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków OSP Wolibórz poprzez zakup zestawu do utrzymania czystości umundurowania bojowego, w skład, którego wchodzi pralka przemysłowa oraz suszarka. Zakup tego zestawu pozwoli na właściwe konserwowania ubrań specjalnych co pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołdrzychowicach Kłodzkich - Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP Ołdrzychowice Kłodzkie - Zadanie polega na przygotowaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich do świadczenia wysokiej jakości działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wymaga wysoko wyspecjalizowanej kadry, profesjonalnego sprzętu jak również odpowiedniego zabezpieczenia strażaka przed działaniem czynników zewnętrznych podczas działań ratowniczych. Ponieważ od spełnienia tych czynników zależy jakość przeprowadzanych działań ratowniczych planowany jest zakup sześciu kompletów mundurów bojowych strażackich oraz sześciu par rękawic ochronnych strażackich.

4. Ludowy Zespół Sportowy Burza Dzikowiec - Estetyka obiektu sportowego, bezpieczeństwo, komfort - Zakup: 2 piłkochwyty o wymiarach 6 m x 20 m umieszczone za bramkami wraz z montażem, bramka do gry w piłkę nożną wraz z montażem.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszkowej Górnej - Doposażenie OSP Jaszkowa Górna w sprzęt przeciwpowodziowy - Zadaniem projektu jest wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej w sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego, który zwiększy gotowość bojową jednostki i przyczyni się do bezpieczeństwa mieszkańców powiatu podczas klęsk żywiołowych jak powódź. Wykaz sprzętu: Kamizelka ratunkowa 100N - 4 szt., Rzutka ratownicza 2 szt., Koło ratunkowe 2 szt., Ponton ratowniczy 1 szt., Namiot 6x3,6 1 szt., Pompa do brudnej wody spalinowa 1 szt., Kurtki „sztormiaki” 4 szt.

6. KGW Koszyn - Nasze wspólne miejsce zabaw - Bożków - Plac zabaw - Stworzenie miejsca do zabawy dla najmłodszych mieszkańców oraz miejsca wspólnej integracji. Montaż na placu zabaw urządzenia do zabaw integracyjnych, które będzie stanowiło główną atrakcję placu. Urządzenie integracyjne będzie składało się z kilku elementów zabawowych typu: ślizgawka, przejścia z przeszkodami, zadaszony domek, ścianka wspinaczkowa, huśtawka. W ramach projektu urządzenie zabawowe zostanie zakupione i zamontowane na placu zabaw. Kosztorys obejmuje zakup oraz montaż urządzenia integracyjnego.

7. Paweł Gancarz - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Stronie Śląskie - Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Stroniu Śląskim - Zadanie dotyczy doposażenia Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Stroniu Śląskim w niezbędny sprzęt o łącznej wartości 15000,00 zł brutto, tj.: a) zestaw medyczny PSP R1 bez deski i szyn b alum. 2,71 BOX (szt.1), b) zestaw medyczny PSP R1 bez deski i szyn b alum. 2,71 MED. (szt.1), c) Ubranie Specjalne FHR 008 Max A granatowy (szt.1), d) Rękawice strażackie FHR 013 Solax (szt.8), e) Rękawice strażackie FHR 001 L (skórzane, z długim mankietem) Wariant:8 (szt. 9), f) Mundur wyjściowy gabardyna OSP Wariant; 176/92/82 (szt.1), g) Butla stalowa 61/300 bar z zaworem UDT MSA (szt. 2).

8. Stowarzyszenie „Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – Teren Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku - Modernizacji holu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, nowoczesna i oryginalna aranżacja przestrzenna, której motywem przewodnim będzie przestań trójwymiarowa - 3D, nawiązująca do historii i wiodących kierunków nauczania w szkole: technik reklamy, technik informatyk, technik programista, itd. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: rozbiórka niewielkiego pomieszczenia gospodarczego wykonanego z drewna, usuniecie drewnianej boazerii ze ścian holu, usuniecie szklanych gablot oraz wiszących tam plansz i tablic, odmalowanie ścian i położenie gładzi i tynków mozaikowych, odmalowanie sufitu, zamontowanie nad wejściem (wewnętrznym) telewizora (min. 58 cali) z wbudowanym wi-fi, wypełnienie ośmiu wnęk ściennych zaprojektowanymi przez uczniów grafikami, zdjęciami (np. w formie fototapety), umieszczenie dwóch ławek.

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim - Bezpieczeństwo obszarów leśnych i akwenów wodnych - Zadanie polega na doposażeniu jednostki OSP Lewin Kłodzki w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakup: - Ponton ratowniczy 4 osobowy - W 320, - Zestaw do gaszenia pożarów traw i lasów-LAS LS, - Suchy wypornościowy kombinezon ratunkowy SAFIN RSF-II 2x, - SEIZ-MECHANIC 185-Rękawice ratownictwa technicznego 2x.

10. Stowarzyszenie Wspieram Arboretum - Rozbudowa iluminacji w lądeckim ogrodzie - Rozbudowa iluminacji oraz podświetlenia ogrodu ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej powiatu. Plan zakłada zakup niezbędnych lamp z osprzętem, wykonanie oraz montaż przeprowadzi stowarzyszenie bezpłatnie: 1) 5 zestawów lamp rbg malej mocy, po 10 lamp w jednym komplecie, 2) 10 szt. naświetlaczy rgb, 3) 10 zestawów lamp do podświetlania strumieni i oczek wodnych.

11. Alicja Rogala - Sport to zdrowie - doposażenie sal sportowych w „Budowlance” Kłodzko - Zakup sprzętu sportowego celem urozmaicenia aktywności sportowej młodzieży.

12. Mariusz Majoch - Witaj Święty Mikołaju !!! - Rozbudowa Wioski Świątecznej w Jaszkowej Dolnej - Rozbudowie wioski świątecznej w Jaszkowej Dolnej. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, a także promocja wioski, gminy i powiatu. W ramach projektu zostaną zakupione materiały potrzebne do rozbudowy wioski takie jak światełka, węże świetlne itp. oraz materiały do budowy budek drewnianych.

13. ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec ZHP Kłodzko - Przyjazna Harcówka - remont i modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP w Kłodzku - Przeprowadzenia prac remontowych oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb. Remont łazienki (zakup sanitariatów, umywalki, wykonanie przyłączy wody, montaż nowej glazury ściennej oraz płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie natrysku). Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją pomieszczenia kuchennego (wymiana podłogi, malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, zakup mebli). Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zbiorkach gromad i drużyn harcerskich oraz przystosowanie lokalu do realizacji projektów i zadań skierowanych do społeczności lokalnej.

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie-Słupcu - Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt - Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do utrzymania w czystości umundurowania specjalnego i sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Niwie - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Niwie - Zadanie będzie polegało na wykonaniu następujących robot budowlanych: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty przygotowawcze, 3) Roboty instalacyjne, 4) Ułożenie płytek, malowanie ścian i sufitu, 5)Wymiana drzwi wewnętrznych, 6) Biały montaż wraz z montażem armatury, 7) Wymiana okna, które doprowadzą do stworzenia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych i przyczyni się do poprawy działania i funkcjonowania Kola Gospodyń Wiejskich w Niwie.

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkanowie - Poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych - Zakup 6x ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2-cz OPZ Głównym celem jest wymiana ubrań specjalnych oraz poprawa higieny i bezpieczeństwa pracy.

17. Agnieszka Kawa - Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku - Remont ogrodzenia boiska przyszkolnego, które z uwagi na istniejący stan techniczny stwarza zagrożenie dla przebywających tam uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły - W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: 1) demontaż starego ogrodzenia z siatki metalowej, 2) montaż nowego ogrodzenia, 3) naprawa tynków i odmalowanie murka ogrodzeniowego wokół boiska, 4) naprawa schodów prowadzących na boisko.

18. Mariusz Witkowski - „Bezpieczny Strażak" zakup hełmów i kombinezonu specjalistycznego - OSP Szalejów Dolny - Zakup hełmów strażackich i kombinezonu specjalistycznego do ratownictwa wodnego.

19. Daniel Kruk - Pawilon biurowo-socjalny - Boisko sportowe w Starym Waliszowie - Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży na boisku sportowym w Starym Waliszowie poprzez zakup pawilonu biurowo-socjalnego, który będzie pełnił funkcję szatni.

20. Drużyna strażacka „Budowlanka” - Zakup wyposażenia dla Drużyny strażackiej „Budowlanka" Kłodzko - Projekt będzie polegał na zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań szkoleniowych w zakresie pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, klasy strażackie zostaną wyposażone w następujący sprzęt: - zestaw fantomów szkoleniowych /1 kpl., - defibrylator treningowy / 1 kpl., - zestaw medyczny PSP R z deską i szynami / 1 kpl., - rozdzielacz kulowy /1 szt., - prądownica uniwersalna / 2 szt., - wąż do motopompy 75/2 szt., - wąż hydrantowy 52/4 szt., - tłumica gumowa / 4 szt., - wąż ssawny 110 / 2 szt., - smok ssawny / 1 szt., - bosak / 1 szt., - szelki bezpieczeństwa / 2 kpl., - pachołek drogowy / 8 sztuk.

21. Kamila Wyrwa - Szafka szkolna - I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku - Założeniem projektu jest zakup szafek dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

22. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - Gorzanów - źródlana wieś w sercu kotliny - Działania planowane do zrealizowane w ramach projektu: zakup i zamontowanie fontanny w centrum Gorzanowa, zakup 3 gablot na eksponaty związane z wodami gorzanowskimi do powstającej izby regionalnej, wytworzenie produktów lokalnych ze szkolnej pracowni ceramiki / Antoni, Nepomuceny, Onufry, św. Jerzy, pocztówka turystyczna promująca walory Gorzanowa.

 

Jak możemy zagłosować? Kliknij TUTAJ

 

Czytaj także:

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy